Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
Who’s broken a Window

Who’s broken a Window

Ai đã làm bể kính cửa sổ?

Billy và Bobby đang chơi trong vườn, không may làm bể kính cửa sổ. Billy mách mẹ: “Mẹ ơi, Bobby làm bể kính cửa sổ!” Mẹ hỏi “Nó đã làm sao mà kính bể?” Billy nói: “Con đã ném đá vào nó mà nó tránh đi.” Bạn nghĩ xem, câu trả lời của Billy có buồn cười không?


1. Who’s broken a Window?

Billy and Bobby were small boys. They were brothers, and they often fight with each other. Last Saturday their mother said to them, “I’m going to cook our lunch now. Go out and play in the garden… and be good.”

“Yes, Mummy,” the two boys answered and they went out. They played for half an hour, and then Billy ran into the kitchen. “Mummy,” he said, “Bobby’s broken a window in Mrs. Allen’s house.” Mrs. Allen was one of their neighbors.

“He’s a bad boy,” his mother said, “How did he break it?”

“I threw a stone at him,” Billy answered, “and he quickly moved down.”


2. Hãy lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Billy và Bobby là những cậu bé nhỏ. Họ là anh em, và họ thường đánh nhau. Thứ bảy tuần trước mẹ của họ nói với họ, “Tôi sẽ nấu bữa trưa của chúng tôi bây giờ. Đi ra ngoài và chơi trong vườn … và được tốt. ”
“Vâng, mẹ ơi,” hai đứa trai trả lời và họ ra ngoài. Họ chơi trong nửa giờ, và rồi Billy chạy vào bếp. “Mẹ ơi,” anh nói, “Bobby đang phá cửa sổ trong nhà bà Allen” Bà Allen là một trong những người hàng xóm của họ.
“Anh ấy là một đứa trẻ tồi tệ,” mẹ anh nói, “Anh ấy đã làm như thế nào?”
“Tôi ném đá vào anh ta,” Billy trả lời, “và anh ấy nhanh chóng cúi xuống.”

😅😅😅😅😅