Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
What Did I Do at School Today?

What Did I Do at School Today?

Con đã làm gì ở trường hôm nay?

Mỗi ngày sau khi Polly tan trường về, mẹ của Polly đều hỏi cô bé: “Hôm nay con đã làm gì ở trường?” Trước câu hỏi của mẹ, Polly quả thật không biết nên trả lời thế nào, vì vậy cô bé đi hỏi cô giáo.


What Did I Do at School Today?

Polly went to school when she was six years old. She liked her first day very much. Her teacher, Miss Yates, was very nice, and other chil¬dren in her class were nice, too. But at the end of the second day, when other children left the classroom, Polly stayed behind and waited.
Miss Yates had some work to do and did not see Polly at first, but then she looked up and saw her. “Why didn’t you go home with the others, Polly?” she asked kindly,“Did you want to ask me a question?” “Yes, Miss Yates,” Polly said.
“What is it ?” Miss Yates asked.
“What did I do at school today?” Polly said.
Miss Yates laughed. “What did you do at school today?” she said, “Why did you ask me that, Polly?”
“Because I’m going to go home now,” Polly answered, “and my mother’s going to ask me that.”


2. Hãy cùng lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Polly đã đến trường khi cô bé được sáu tuổi. Cô ấy thích ngày đầu tiên của cô ấy rất nhiều. Cô giáo của cô, cô Yates, rất hay, và những đứa trẻ khác trong lớp cũng tốt. Nhưng vào cuối ngày thứ hai, khi những đứa trẻ khác rời khỏi lớp học, Polly ở lại và chờ đợi.
Lúc đầu, cô Yates đã có một số công việc để làm và không nhìn thấy Polly, nhưng rồi cô nhìn lên và thấy cô bé.

– “Tại sao con không về nhà với những người khác, Polly?” Cô hỏi một cách tử tế, “Con có muốn hỏi cô một câu không?”

– “Vâng, cô Yates,” Polly nói.

– “Cái gì thế?” Cô Yates hỏi.

– “Hôm nay con đã làm gì ở trường hả cô?” Polly nói.

Cô Yates cười. “Hôm nay con đã làm gì ở trường học ư?” Cô ấy hỏi, “Tại sao con lại hỏi cô như vậy, Polly?”

– “Vì bây giờ con sẽ về nhà,” Polly trả lời, “và mẹ con sẽ hỏi con điều đó.”

?????