Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
The story of Sandwiches

The story of Sandwiches

Câu chuyện của những chiếc bánh Sandwiches

Các bạn thân mến, các bạn có đồng ý là bánh săn-uỷt rất ngon không? Các bạn biết không? Cách đây rất lâu, chính một vị bá tước dã nghi ra loại thức ăn này. Từ đó, người ta dùng tên của ông ấy để đặt tên cho loại bánh này.


The story of Sandwiches

Long long ago, there lived an earl. His name is Sandwich. He liked gambling very much. He played cards with his friends day to night. He asked his servants to send the meal for him every day. But when he ate, he had to stop playing cards.
One day, he had a good idea. He put the meat between the two slices of bread. So he only used one hand to eat. From then on, Sandwich could play cards while eating. Then more and more people ate this kind of food. And they named the food “sándwiches”.


2. Hãy lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Cách đây rất lâu, có một vị bá tước. Tên anh là Sandwich. Anh ấy thích cờ bạc rất nhiều. Anh ấy chơi bài với bạn bè của mình mỗi ngày. Anh ta hỏi các đầy tớ của anh ta gửi bữa ăn cho anh ta mỗi ngày. Nhưng khi anh ăn, anh phải ngừng chơi bài.
Một hôm, anh ấy có một ý kiến hay. Ông đặt thịt giữa hai lát bánh mì. Vì vậy, ông chỉ sử dụng một tay để ăn. Từ đó, Sandwich có thể chơi bài trong khi ăn. Rồi ngày càng có nhiều người ăn loại thức ăn này. Và họ đặt tên là thực phẩm “sándwiches”.

?????