Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
Showing the Way

Showing the Way

Chỉ đường

Một buổi tối nọ, ông Black bị lạc đường. Một bà cụ bên đường tự nguyện chỉ đường cho ông ta. Nhưng, cuối cùng họ có đến được nơi cần đến hay không?


Showing the Way

One evening Mr Black was driving in the country and looking for a small hotel. When he saw an old woman on the side of the road, he stopped his car and said to the old woman, “I want to go to the Sun Hotel. Do you know it?”

“Yes,” the old woman answered, “I will show you the way.” She got in Mr Black’s car, and they drove about twelve miles. When they came to a small house, the old woman said, “Stop here.” Mr Black stopped and looked at the house. “But this isn’t a hotel,” he said to the old woman.

“No,” the old woman answered, “this is my house. And I’ll show you the way to the hotel. After I get off, you turn around and go back nine miles. Then you’ll see the hotel.”


2. Hãy lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Một tối ông Black đang lái xe trong nước và tìm kiếm một khách sạn nhỏ. Khi anh nhìn thấy một phụ nữ lớn tuổi ở bên đường, anh dừng xe và nói với người phụ nữ lớn tuổi, “Tôi muốn đi khách sạn Sun. Bạn có biết nó không?”

“Vâng,” bà lão trả lời: “Tôi sẽ cho bạn thấy đường đi.” Cô ấy ra xe của ông Đen, và họ lái xe khoảng mười hai dặm. Khi họ đến một căn nhà nhỏ, bà già nói: ‘Dừng ở đây.’ Ông Black dừng lại và nhìn vào ngôi nhà “Nhưng đây không phải là một khách sạn”, ông nói với bà cụ.

“Không,” bà cụ trả lời, “đây là nhà của tôi. Và tôi sẽ chỉ cho bạn đường đến khách sạn. Sau khi tôi xuống xe, bạn quay lại và đi lùi chín dặm. Sau đó, bạn sẽ thấy khách sạn. ”

?????