Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
Lưu trữ Ngữ pháp tiếng Anh đơn giản - Twitter English Club

Chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Anh đơn giản

25 chủ đề tiếng Anh giao tiếp cơ bản hàng ngày mà ai cũng cần phải biết

Giao tiếp tiếng anh tốt, nói đúng ngữ pháp là nhu cầu vô cùng quan trọng trong xã hội hiện nay. Nếu bạn có khả năng giao tiếp tiếng anh trôi chảy với người nước ngoài, bạn sẽ có rất nhiều lợi thế trong công việc, cuộc sống hằng ngày. Các chủ đề tiếng anh

21 Cách chào TẠM BIỆT

Bạn biết bao nhiêu cách nói “goodbye” trong tiếng anh? Bạn có từng băn khoăn hay thắc mắc sẽ phải nói lời tạm biệt như thế nào cho thật tự nhiên và phù hợp với từng tình huống? Bài học tiếng anh giao tiếp cơ bản về cách nói “tạm biệt” trong tiếng anh sẽ giúp cho

Bài học 01 – Chào hỏi

Chào hỏi là một trong những kỹ thuật bắt buộc trong bất kỳ cuộc hội thoại hay giao tiếp tiếng Anh nào. Đa phần chúng ta đều biết các cách chào hỏi cơ bản trong tiếng Anh, nhưng chào thế nào để tạo thiện cảm với người đối diện và trả lời câu hỏi của họ sau khi

So sánh Thì hiện tại hoàn thành & Thì quá khứ đơn

COMPARISON OF PRESENT PERFECT AND PAST SIMPLE SO SÁNH THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN I – Dạng thức 1. Hiện tại hoàn thành – Khẳng định: S + have (’ve)/has (’s) + VPII …. I have already taken the English test.  (Tôi đã làm bài thi tiếng Anh rồi.) – Phủ định: S +