Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
My Friend Is an Umbrella (1)

My Friend Is an Umbrella (1)

Bạn tôi là cây dù – #1

Khi cần được giúp đỡ, gấu con xem voi là bạn. Nhưng khi không cần voi giúp đỡ nữa, nó lại thờ ơ lạnh nhạt. Sau này voi còn thích chơi với gấu con nữa không?


My Friend Is an Umbrella (1)

A little bear is on the way to his friend’s house. It’s rainy. The bear is very sad. “What a terrible day!” he thinks. Here comes an elephant. “Look! The elephant’s ear looks like a big umbrella.”
“Hello, would you like to go to my friend’s house with me?”
“OK!” the elephant is very happy.
They walk for a while. The raindrops don’t fall on the bear’s body. They get to the pigs’ house. The pigs are the bear’s friends. ‘This is my new friend. His name is an umbrella.” The little bear introduces the el­ephant to the pigs.
“Welcome to our house,” say the three pigs, “Let’s play games together.”
“No. He can’t join us. He is just an umbrella,” says the bear. The elephant cries and goes away.


2. Hãy lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Một con gấu nhỏ đang trên đường đến nhà bạn của bạn mình. Trời mưa. Con gấu rất buồn. “Thật là một ngày kinh khủng!” Anh nghĩ. Ở đây có một con voi. “Nhìn! Tai của con voi trông giống như cái ô lớn. ”
“Xin chào, bạn có muốn đi nhà bạn của tôi với tôi không?”
“OK!” Con voi đang rất hạnh phúc.
Họ đi bộ một lúc. Những giọt mưa không rơi trên cơ thể gấu. Họ đến nhà của lợn. Lợn là bạn của gấu. ‘Đây là bạn mới của tôi. Tên của anh ấy là cái ô. “Con gấu nhỏ giới thiệu con voi cho lợn.
“Chào mừng bạn đến nhà chúng tôi”, ba lợn nói, “Chúng ta hãy chơi trò chơi cùng nhau.”
“Không. Anh ấy không thể tham gia cùng chúng tôi. Anh ấy chỉ là cái ô, “con gấu nói. Con voi khóc và bỏ đi.

?????