Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
Late for Work

Late for Work

Đi làm trễ

Ted không đón kịp chuyến xe lửa sáng nay, do đó anh ta đi làm muộn. May thay, ông chủ của anh ta cũng không đón kịp chuyến xe lửa, mà còn đến muộn hơn anh ta nhiều.


Late for Work

I got home at six in the evening,

– “Are you tired, Ted?” my wife asked.

– “No,” I answered, “but I’m hungry.”

– “Dinner will be ready in half an hour” she said. – “Did you catch your train this morning?” she asked again.

– “No, I didn’t. I ran all the way to the station and got there at four minutes past nine.”

– “Which train did you catch?” she asked.

– “The nine fifteen.”

– “What time did you get to the office?”

– “At ten o’clock.”

– “At ten o’clock?” my wife shouted, “Wasn’t the boss angry?”

– “No, he wasn’t at the office.” I said, “He got there at ten thirty. He didn’t catch the train, either.”


2. Hãy lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Tôi về nhà vào lúc sáu giờ tối,

“Anh có mệt mỏi không, Ted?” Vợ tôi hỏi.

“Không,” tôi trả lời, “nhưng anh đói.”

“Bữa tối sẽ được chuẩn bị trong nửa giờ”, cô nói. “Anh đã bắt kịp chuyến tàu của sáng nay chứ?” Cô hỏi lại.

“Không, anh không. Anh chạy đến ga và đến đó chín giờ quá 4 phút.”

“Anh đã bắt được tàu nào? “Cô hỏi.

“Chuyến chín giờ mười lăm.”

“Lúc nào anh đến văn phòng?”

“Vào lúc mười giờ.”

“Lúc mười giờ?” Vợ tôi hét lên, “Ông chủ có giận anh không?”

“Không, ông ta không ở văn phòng. “Tôi nói,” Anh ấy đến đó lúc 10 giờ rưỡi. Anh ta cũng không bắt được tàu.”

😅😅😅😅😅