Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
Làm sao để kéo dài cuộc hội thoại?

Làm sao để kéo dài cuộc hội thoại?

Để kéo dài một cuộc hội thoại, bạn có thể thể hiện rất nhiều cách để người đối diện biết rằng bạn đang rất hứng thú với cuộc hội thoại. Điều quan trọng là bạn phải biết hỏi các câu hỏi tiếp theo. Nếu không có những câu hỏi tiếp theo thì cuộc hội thoại sẽ kết thúc rất nhanh chóng.
Dưới đây là một vài mẹo giúp bạn có thể cải thiện và mở rộng các cuộc hội thoại tiếng Anh giao tiếp.

Hỏi trong tiếng Anh giao tiếp

(Để tiếp tục các cuộc hội thoại bạn cần hỏi các câu hỏi liên quan như:)

What did you do next?

Why do you say that?

When did that happen?

Where did that happen?

How did you react?

Did you like it?

Do you recommend it?

Thể hiện sự phấn khích, sử dụng các câu cảm thán tích cực

Really?

Wow, I can’t believe that

No way

Tell me more

Uh No

That must have been fun

Right

True

Incredible

Unbelievable

Cool

That’s so funny

That’s great

Sounds interesting

Sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp

(để thể hiện là bạn rất hứng thú)

Nhìn vào người đó

Cười

Sử dụng eye – contact

Gật đầu

Đừng khoanh tay

Đừng để xao nhãng vì điện thoại hoặc những thiết bị điện thoại khác.

Đừng nên hỏi những câu hỏi “yes”, “no”

Nếu bạn hỏi người đối diện những câu hỏi mà người đáp chỉ cần trả lời ngắn gọn 1 từ thì cuộc hội thoại sẽ có thể kết thúc nhanh chóng. Bạn nên sử dụng những câu hỏi bắt đầu bằng “What…?”, “Who…?”, “When…?”, “How…?”, “Why…?”, “Where…?”

Nhắc lại, lặp lại những gì người đối diện nói.

Nếu họ nói “My trip to Mexico was great”, bạn có thể trả lời “I’m glad your trip to Mexico was great”. Hoặc nếu họ nói “Our team won five game”, bạn có thể nhắc lại: “Five games?”. Điều này cho thấy bạn đang thực sự lắng nghe những gì mà họ nói và tỏ ra thích thú.

Example 1:

Bạn: What are you going to do this weekend?
Người đối diện: I am going to my Grandma’s house.
Câu hỏi tiếp theo:

Does your grandma live close by?

Where does your grandma live?

What are you going to do at your grandma’s house?

How long will you visit you grandma for?

Example 2:

Bạn: What did you do over the summer?
Người đối diện: I went on vacation.
Câu hỏi tiếp theo:

Who did you go on vacation with? Did you go with your family?

Did you visit anyone?

Where did you go?

Was that the first time you went there?

How did you get there? Did you take a plane? Was it a long flight?

I’ve never been there before. Is it far away?

What did you do there?

Was there good weather?

Example 3:

Bạn: Do you like soccer?
Người đối diện: Yes, I love soccer.
Câu hỏi tiếp theo:

What is your favorite team?

When did you start getting so into soccer?

Have you ever been to any great soccer games? Where? Who won? Was it a close game?

Do you have a favorite player? Why?

Did you play soccer when you were a kid? How long? Were you good?

Do you know where I could see a game around here?

Could you recommend any websites, podcasts, blogs, etc. about soccer?

Cuộc hội thoại kéo dài càng lâu thì bạn càng có cơ hội học hỏi tiếng Anh giao tiếp được nhiều đó.
Chúc các bạn nói tiếng Anh tự tin và lưu loát.
Source: https://pasal.edu.vn