Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
Is It Time for Supper?

Is It Time for Supper?

Đã đến giờ ăn tối phải không?

Tuần trước, tôi đã cùng với người bạn của mình đến nhà hàng ăn trưa. Sức ăn của anh ấy thật đáng nể. Trong vài giờ, anh ấy đã ăn rất nhiều thịt. Khi tôi ngỏ ý ra về, anh ấy liền nói: “Bây giờ chúng ta chưa thể đi được”…

Vì sao thế nhỉ? Cùng theo dõi câu chuyện nhé!


Is It Time for Supper?

Last week I went out to have lunch with my friend, George. George is very fat. He likes good food and eats a lot of it. We sat at a big table in the restaurant. After a big meal we had some cakes and drank a few cups of coffee. “We must go now, George.” I said. “We have been here for more than three hours. It’s four thirty.”

“What do you mean?” asked George in surprise, “We can’t leave now. It’s nearly time for supper.”


2. Hãy lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Tuần trước tôi đi ăn trưa với bạn tôi, George. George rất béo. Anh ấy thích thức ăn ngon và ăn rất nhiều. Chúng tôi ngồi ở một cái bàn lớn trong nhà hàng. Sau bữa ăn lớn, chúng tôi có vài chiếc bánh và uống vài tách cà phê. “Chúng ta phải đi bây giờ, George.” Tôi nói. “Chúng tôi đã ở đây hơn ba tiếng đồng hồ. Đã bốn ba mươi. ”
“Ý cậu là gì?” George hỏi một cách ngạc nhiên, “Chúng ta không thể rời đi ngay bây giờ. Đã gần đến giờ ăn tối rồi còn gì.”

😅😅😅😅😅