Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
Honest

Honest

Sự thành thật

Một buổi chiều nọ, tôi đến một cửa hàng để mua mực viết. Thái độ của người nhân viên phục vụ trẻ không vui. Nhưng sau đó, khi thấy tôi chủ động trả lại số tiền anh ta đã thối thừa, anh ta đỏ mặt.


Honest

One afternoon, I went to a shop to buy some ink. There was only one young shop assistant in it. He was reading a book. “I want to buy a bottle of ink,” I said. There was no answer. He was still going on reading his book. Then I asked again.

He stood up and gave me a bottle of ink. When I was out of the shop, I found the change he gave me was too much. So I went back to the shop. The man pulled a long face when he saw me again.

“Now, what do you want to buy?” he said angrily. “Nothing,” I said, “you gave me too much change just now. I want to give you back the money.” “Ah, ah, thank you,” the man said with a red face.


2. Hãy lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Một buổi chiều, tôi đã đi đến một cửa hàng để mua một số mực in. Chỉ có một trợ lý cửa hàng trẻ trong đó. Anh ấy đang đọc sách. “Tôi muốn mua một chai mực”, tôi nói. Không có câu trả lời. Anh vẫn tiếp tục đọc cuốn sách của anh. Rồi tôi lại hỏi lần nữa.

Anh đứng dậy và đưa cho tôi một chai mực. Khi tôi ra khỏi cửa hàng, tôi thấy tiền thừa anh ấy cho tôi là quá nhiều. Vì vậy, tôi đã trở lại cửa hàng. Người đàn ông dài mặt ra khi anh ta nhìn tôi lần nữa.

“Bây giờ, bạn muốn mua gì?” Anh giận dữ nói. “Không có gì,” tôi nói, “bây giờ anh đã cho tôi tiền thừa quá nhiều. Tôi muốn trả lại tiền. “” Ah, ah, cám ơn, “người đàn ông vừa nói vừa đỏ mặt.

?????