Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
Frank in a Red Bed

Frank in a Red Bed

Frank trên cái giường màu đỏ

Con chó Frank rất thích cái giường màu đỏ trong cửa hàng. Sau khi trả tiền, nó nằm lên giường và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, Frank thấy mình và cả cái giường màu đỏ đã về đến nhà. ô, thế này là thế nào nhỉ?


Frank in a Red Bed

Frank is a brown dog. He likes to do shopping. Now he is standing before a store. “I like this red bed,” thinks Frank. “I want to see more.” He goes into the store.

Frank tries the red bed. It’s soft. He likes the red bed very much. He pays for the bed then lies in it. Frank feels sleepy. In a few minutes, he falls asleep. Frank has a dream in the red bed. He dreams he can fly in the sky and fly back home.

Frank wakes up with a. snore. He is not in the store any more. Frank is home. His red bed is home, too. “Hey, this red bed is so nice. It is a magic bed.”


2. Hãy cùng lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Frank là một con chó nâu. Anh ấy thích đi mua sắm. Bây giờ anh đang đứng trước cửa hàng. “Tôi thích cái giường màu đỏ này,” Frank nghĩ. “Tôi muốn xem nhiều hơn.” Anh ấy đi vào cửa hàng.

Frank thử nằm lên chiếc giường màu đỏ. Nó mềm. Anh thích cái giường màu đỏ rất nhiều. Anh ta trả tiền cho giường sau đó nằm trong đó. Frank cảm thấy buồn ngủ. Trong một vài phút, anh ngủ thiếp đi. Frank có một giấc mơ trong chiếc giường màu đỏ. Anh mơ thấy anh có thể bay lên trời và bay về nhà.

Frank thức dậy với một cái ngáp. Anh ấy không còn trong cửa hàng nữa. Frank đang ở nhà. Giường màu đỏ của anh cũng ở nhà. “Này, chiếc giường màu đỏ này thật đẹp. Đó là một chiếc giường ma thuật.”

😅😅😅😅😅