Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
Fishing

Fishing

Câu cá

Ted rất thích câu cá. Có một lần, anh ấy ra biển để câu cá. Ngày đầu tiên câu được nhiều cá, Ted rất vui, nhưng sang ngày hôm sau thì Ted lại không câu được con nào cả.


Fishing

Ted worked in a factory in a big town. He liked fishing very much, and was very good at it. When he was free, he went down to the small river behind the factory to fish. But there were very few there, because the water was dirty. Then one summer he went to the seaside during the holidays and stayed at a small, cheap hotel. “It will be quite different from fishing in our river,” he thought. On the first day he caught a lot of fish and was very happy. On the second day he sat on the seaside fishing all day but caught nothing.


2. Hãy cùng lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Ted làm việc trong một nhà máy ở một thị trấn lớn. Anh ấy thích câu cá rất nhiều, và rất giỏi về nó. Khi anh được rảnh rỗi, anh đi xuống con sông nhỏ phía sau nhà máy để câu cá. Nhưng có rất ít ở đó, vì nước bẩn. Sau đó một mùa hè, anh đi biển trong những ngày nghỉ và ở tại một khách sạn nhỏ, giá rẻ. “Sẽ khá khác với việc câu cá trên sông của chúng ta,” anh nghĩ. Vào ngày đầu tiên anh ấy bắt được rất nhiều cá và rất vui. Vào ngày thứ hai, anh ấy ngồi trên bờ biển câu cá cả ngày nhưng không thấy gì cả.

😅😅😅😅😅