Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
Exact

Exact

Chính xác

Ông Smith là một người rất chính xác. Một hôm, có người nhờ ông ấy chỉ đường. Sau khi trả lời người đó xong, ông ấy còn đuổi theo. Vì sao vậy?


Exact

Mr Smith liked to be exact. One day when he was walking in the street, a man came over and asked him, “Excuse me, but where’s the nearest post office?”
‘The nearest post office? You have to cross a bridge and then turn right.”
“And is the bridge long?” asked the man.
“Yes. Thirty metres.”
The man thanked him and went towards the bridge. Suddenly he heard someone running after him. “Stop,” Mr Smith was shouting, “I’m sorry. I just remembered the bridge is forty metres long. If you go thirty metres and then turn right, as / told you to do, you’ll fall into the river.”


2. Hãy cùng lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Ông Smith thích chính xác. Một ngày nọ, khi đang đi dạo phố, một người đàn ông đến và hỏi, “Xin lỗi, nhưng đâu là bưu điện gần nhất?”
‘Bưu điện gần nhất? Bạn phải băng qua cầu và sau đó rẽ phải. ”
“Và cây cầu dài?” Người đàn ông hỏi.
“Vâng. Ba mươi mét. ”
Người đàn ông cảm ơn anh ta và đi về phía cầu. Bỗng nhiên anh nghe ai đó chạy theo anh ta. “Dừng lại,” ông Smith đã hét lên, “Tôi xin lỗi. Tôi vừa nhớ ra là cây cầu dài bốn mươi mét. Nếu bạn đi ba mươi mét và sau đó rẽ phải, như tôi nói với bạn, bạn sẽ rơi xuống sông mất.”

😅😅😅😅😅