Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
Doll Tree

Doll Tree

Cây búp bê

Một hôm, trên đường đến trường, Mary cứu được một con chim bị thương. Con chim này có phép thuật. Nó đền ơn Mary bằng cách cho cô bé một cái cây to biết mọc búp bê trong khu vườn nhà. Tuy nhiên, quá nhiều búp bê lại mang đến cho Mary nhiều rắc rối!


Doll Tree

Mary has got seven dolls already. But she wants more.

One day, on her way to school, Mary saves a wounded bird. The bird is a magic bird. It says to Mary, “Thank you very much. And what can I do for you?”

Mary thinks for a moment and says, “I want dolls. The more, the better.”

“OK! Tonight you’ll find a doll tree in your garden,” says the bird.

There is a big tree in Mary’s garden now. There are all kinds of dolls on the branches. The wind blows. All the dolls fall down.

It’s lunchtime, all the dolls sit at the table. It’s bedtime, all the dolls sleep on Mary’s bed. “I don’t want so many dolls,” Mary cries.

Suddenly all the dolls disappear. Mary runs to the garden. The doll tree is not there. “I don’t want dolls any more,” Mary says to her mother.


2. Hãy cùng lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Mary đã có bảy búp bê rồi. Nhưng cô ấy muốn nhiều hơn.

Một ngày kia, trên đường đến trường, Mary cứu một con chim bị thương. Con chim là một con chim ma thuật. Nó nói với Mary, “Cám ơn rất nhiều. Và tôi có thể làm gì cho bạn? ”

Mary suy nghĩ một lát và nói, “Tôi muốn búp bê. Càng nhiều càng tốt.”

“ĐƯỢC! Tối nay bạn sẽ tìm thấy một cây búp bê trong vườn của mình “, con chim nói.

Có một cái cây to trong khu vườn của Mary. Có rất nhiều loại búp bê trên cành cây. Gió thổi. Tất cả búp bê rơi xuống.

Vào giờ ăn trưa, tất cả các búp bê ngồi ở bàn. Vào lúc đi ngủ, tất cả những con búp bê ngủ trên giường của Mary. “Tôi không muốn quá nhiều búp bê,” Mary khóc.

Đột nhiên tất cả búp bê biến mất. Mary chạy đến khu vườn. Cây búp bê không có ở đó. “Tôi không muốn búp bê nữa,” Mary nói với mẹ cô.

?????