Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
Doing as Mum Told

Doing as Mum Told

Làm theo lời mẹ

Mẹ của Tom mua cho cậu một đồng hồ báo thức và bảo cậu là phải thức dậy khi nghe tiếng đồng hồ reng. Và cậu đã nghe theo.

Nhưng có một hôm, đến giờ ăn sáng rồi mà Tom vẫn chưa thức. Mẹ hỏi tại sao không thức dậy thì cậu ấy trả lời rất thật thà…


Doing as Mum told

Tom was seven years old, and he was going to school soon. He was a good boy, but he didn’t like to get up early. He slept until nine or ten o’clock in the morning.

His mother didn’t want Tom to be late for school. So she bought him an alarm clock. She said to Tom, “You must get up when you hear the clock ring.” After that, Tom got up when he heard the clock ring at six thirty every morning.

One day, the clock didn’t work. Tom didn’t get up at six thirty. It was time for breakfast. Mother went to wake him up. Tom said to his mother, “I woke up very early.” “Then why didn’t you get up?” Mother was angry. “You told me that I must get up when I heard the clock ring. So I’m still waiting for the bell.”


2. Hãy cùng lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Tom đã 7 tuổi, và cậu sắp đi học sớm. Anh ấy là một cậu bé tốt, nhưng anh ấy không thích thức dậy sớm. Anh ta ngủ cho đến chín giờ mười giờ sáng.
Mẹ anh không muốn Tom trễ học. Vì vậy, cô đã mua cho anh một đồng hồ báo thức. Cô nói với Tom: “Con phải thức dậy khi nghe thấy đồng hồ.” Sau đó, Tom thức dậy khi nghe thấy chiếc đồng hồ lúc 6 giờ 30 sáng mỗi buổi sáng.
Một ngày, đồng hồ đã không làm việc. Tom đã không dậy lúc sáu giờ ba mươi. Đã đến lúc ăn sáng. Mẹ đến để đánh thức cậu dậy. Tom nói với mẹ: “Con thức dậy rất sớm.” “Thế thì tại sao con không dậy?” Mẹ tức giận. “Mẹ nói với con rằng tôi phải thức dậy khi tôi nghe tiếng đồng hồ. Vì vậy, tôi vẫn chờ đợi chuông.”

?????