Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
Crying for Music

Crying for Music

Khóc vì âm nhạc

Ông Smith rất thích ca hát, nhưng hát rất tệ. Một hôm, khi ông ta đang hát, một phụ nữ bật khóc. Chẳng lẽ cô ấy đã xúc động trước giọng hát của ông Smith?


Crying for Music

Mr. Smith likes singing very much, but he is very bad at it. Last week he went to dinner at Mary’s house. Mary was his best friend, and there were some other friends there too.
They had a good dinner, and then Mary went to Mr Smith and said, “You can sing, Peter. Please sing us something.”
Mr Smith was very happy, and began to sing an old song about the mountains of Germany. The other friends listened to it for a few minutes and then one of them began to cry. She was a small woman.x
One of the other friends went up to her, put his hand on her back and said, “Please don’t cry. Are you a German?”
“No,” she answered, “I’m not a German, and I’ve never been to Germany. I’m a singer, and I love music!”


2. Hãy cùng lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Ông Smith rất thích ca hát, nhưng ông ấy rất dở. Tuần trước ông đi ăn tối tại nhà Mary. Mary là người bạn tốt nhất của ông, và có một số người bạn khác ở đó.
Họ ăn tối ngon miệng, rồi Mary đến gặp Smith và nói, “Anh có thể hát, Peter. Xin hãy hát cho chúng tôi một cái gì đó. ”
Ông Smith rất vui mừng, và bắt đầu hát một bài hát cũ về những ngọn núi của nước Đức. Những người bạn khác đã lắng nghe nó trong vài phút và một trong số họ bắt đầu khóc. Cô ấy là một phụ nữ nhỏ nhắn.
Một người bạn khác đến gặp cô, đặt tay lên lưng cô và nói, “Đừng khóc. Cô có phải là người Đức không? ”
“Không,” cô trả lời, “Tôi không phải là người Đức, và tôi chưa bao giờ đến Đức. Tôi là một ca sĩ, và tôi yêu âm nhạc!

😅😅😅😅😅