Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
A Rabbit Likes Crying

A Rabbit Likes Crying

Con thỏ hay khóc nhè

Cô thỏ con Jessie rất hay khóc vì bất cứ chuyện gì, do đó mắt nó bị đỏ. Ôi, bây giờ nó rất hối tiếc nhưng đã muộn.


A Rabbit Likes Crying

Jessie is a rabbit. She likes crying very much. One day, she meets a deer in the forest. “How beautiful your fur is!” Jessie says, “Why haven’t I got beautiful fur?” she is crying.

Some days later, she meets a crane. “How long your legs are!” Jessie says, “Why haven’t I got long legs?” she is crying.

It’s a sunny day. Jessie meets a bird. “Why haven’t I got wings? I want to fly like birds,” she is crying again.

Jessie is always crying. Her eyes become red. She is very regretful. But it’s too late.


2. Hãy cùng lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Jessie là một con thỏ. Cô ấy thích khóc rất nhiều. Một ngày, cô gặp một con nai trong rừng. “Cái lông của bạn thật đẹp!” Jessie nói, “Tại sao tôi không có lông thú đẹp?” Cô ấy đang khóc.
Vài ngày sau, cô gặp một cần cẩu. “Đôi chân bạn mới dài làm sao!” Jessie nói, “Tại sao tôi không có đôi chân dài?” Cô ấy đang khóc.
Đó là một ngày đầy nắng. Jessie gặp một con chim. “Tại sao tôi không có cánh? Tôi muốn bay như chim”, cô ấy đang khóc một lần nữa.
Jessie luôn khóc. Đôi mắt cô trở nên đỏ. Cô ấy rất hối hận. Nhưng quá trễ rồi.

😅😅😅😅😅