Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
A Nice Young Man

A Nice Young Man

Một chàng trai tốt bụng

Trong khu vườn, một anh thanh niên tốt bụng đang giúp một bà cụ cắt cỏ. Sau khi làm xong, đến cả một tách trà anh ấy cũng không uống mà lặng lẽ ra về.

Anh ấy quả là một chàng trai tốt bụng!


A Nice Young Man

An old lady opens her window and looks out of it. The sun shines brightly. There is a young man in the garden in front of her house. The old lady looks at him and says, “He is cutting grass for me!”
She goes out into the garden and says to the young man, “Why are you cutting grass for me, young man?”
The young man says, “Today’s my holiday. You’re old and live alone. I want to do something for you.”
“It’s so kind of you, my boy,” says the old lady. “Come into my house and have a cup of tea.”
“OK,” answers the young man, “but I must finish the work first.” When the old lady goes out into the garden an hour later, the young man is not there. The garden looks clean and tidy.
“What a nice young man!” says the old lady.


2. Hãy lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Một bà già mở cửa sổ và nhìn ra ngoài. Mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Có một thanh niên trong vườn trước nhà cô ấy. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn anh và nói: “Anh ấy đang cắt cỏ cho tôi!”
Cô ấy đi ra ngoài vườn và nói với người đàn ông trẻ tuổi, “Sao anh lại cắt cỏ cho tôi, chàng trai trẻ?”
Người thanh niên nói, “Hôm nay là kỳ nghỉ của tôi. Bạn già và sống một mình. Tôi muốn làm điều gì đó cho bạn. ”
Người phụ nữ lớn tuổi nói: “Thật là tử tế, cậu bé của tôi. “Vào nhà tôi và uống một tách trà.”
“OK,” trả lời thanh niên, “nhưng tôi phải hoàn thành công việc đầu tiên.” Khi người phụ nữ lớn tuổi bước ra ngoài vườn một giờ sau đó, chàng trai trẻ không có ở đó. Vườn trông sạch sẽ và gọn gàng.
“Thật là một chàng trai trẻ tốt bụng!” Bà cụ nói.

😅😅😅😅😅