Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
A New Sweater

A New Sweater

Cái áo len mới

Tại sao thỏ rừng mẹ không mua quần áo có màu tươi sáng cho thỏ rừng con mà lại chọn một cái áo len màu xám tối? Thì ra là màu xám có thể bảo vệ cho thỏ rừng con được an toàn.


A New Sweater

It’s getting warmer and warmer. Mother Hare takes the Baby Hare to buy clothes. On the way, Baby Hare sees a butterfly. “Mum, may I have a new blouse like the butterfly?” asks the Baby Hare.

“No, it’s no use for us.” Mother Hare says.

Then, they meet a peacock. “Mum, may I have a beautiful dress like the peacock?” asks the Baby Hare.

“No. He is going to be a. groom. You don’t need the dress.” Mother Hare says.

At last, they get to the shop. Mother Hare chooses a grey sweater for Baby Hare. Baby Hare doesn’t like it. She is not happy.

Some days later, Baby Hare plays outside. She is wearing the new sweater. Suddenly, an eagle comes near. Baby Hare hides herself be­tween the rocks. The eagle doesn’t see her and flies away. Baby Hare smiles and says, “I like my new sweater.”

 


2. Hãy lắng nghe bản sao của câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Nó ấm lên và ấm hơn. Mẹ Hare mang Baby Hare đi mua quần áo. Trên đường đi, Baby Hare nhìn thấy một con bướm. “Thưa mẹ, tôi có thể mặc áo choàng giống như con bướm không?” Baby Hare hỏi.

“Không, chúng tôi không dùng gì cả.” Mẹ Hare nói.

Sau đó, họ gặp một con công. “Mẹ, con có được ăn mặc đẹp như con công?” Baby Hare hỏi.

“Không. Anh ấy sẽ là một. chú rể. Bạn không cần trang phục này. “Mẹ Hare nói.

Cuối cùng, họ đến cửa hàng. Mẹ Hare chọn một chiếc áo len màu xám cho Baby Hare. Baby Hare không thích nó. Cô ta không vui.

Vài ngày sau, Baby Hare chơi bên ngoài. Cô ấy mặc chiếc áo len mới. Đột nhiên, một con đại bàng đến gần. Baby Hare giấu mình giữa những tảng đá. Con đại bàng không nhìn thấy cô và bay đi. Baby Hare mỉm cười và nói, “Tôi thích chiếc áo len mới của tôi.”

😅😅😅😅😅