Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
A balloon on the tail

A balloon on the tail

Một quả bóng bay buộc vào cái đuôi

Vào buổi sáng năm mới, cô chuột nhỏ Kerry mặc quần áo mới cùng mẹ sang nhà bà ngoại. Cái đuôi quá dài, cô chuột đành giữ đuôi trong tay. May nhờ có chú chó giúp cô buộc một quả bóng bay vào đuôi, như vậy đuôi sẽ không chạm đất nữa. Bạn có thấy chú chuột nào buộc quả bóng bay vào đuôi chưa?


1. Nội dung câu chuyện:

Today is New Year’s Day. In the morning, Kerry, a little mouse and her mother are going to grandmothers. She is very happy because she is wearing nice clothes.

  • “Good morning, Kerry,” a little rabbit sees them “you look pretty today.”
  • “Thank you.”
  • “But, look at your beautiful tail” says the rabbit, “It is touching the ground.”
  • “Oh, my god.” says Kerry and she carries her long tail with hands.

Then there comes a dog with a big balloon.

  • “Why do you carry your tail, Kerry?” asks the dog.
  • “Because it touches the ground. It will be dirty.”
  • “Oh, don’t worry. I can help you.”

Then the dog ties a big balloon on Kerry’s tail.

  • “That’s OK.” says the dog. “Your tail won’t touch the ground again.”

2. Hãy lắng nghe câu chuyện này:

Tua chậm một chút nhé!


3. Ý nghĩa của câu chuyện:

Hôm nay là ngày đầu năm mới. Vào buổi sáng, Kerry, một con chuột nhỏ và mẹ cô đang đi đến bà ngoại. Cô ấy là rất hạnh phúc vì cô ấy mặc quần áo đẹp.

– “Chào buổi sáng, Kerry,” một con thỏ nhỏ nhìn thấy họ “hôm nay bạn trông khá đẹp.”

– “Cảm ơn bạn.”

– “Nhưng hãy nhìn cái đuôi xinh đẹp của bạn”, thỏ nói, “Nó chạm đất.”

– “Ôi chúa ơi.” Kerry nói và cô ấy mang cái đuôi dài của mình bằng tay.

Sau đó có một con chó với một quả bóng lớn.

– “Sao cậu lại mang đuôi cậu, Kerry?” con chó hỏi.

– “Bởi vì nó chạm đất, nó sẽ bẩn.”

– “Ồ, đừng lo lắng, tôi có thể giúp bạn.”

Rồi con chó kéo một quả bóng lớn lên đuôi Kerry.

– “Vậy là được rồi.” con chó nói. “Đuôi của bạn sẽ không chạm vào mặt đất nữa nhé.”

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *